Jaarbericht

2016

Nathalie van der Linden met blindengeleidehond Zion

‘Zion is mijn rots in de branding. Hij geeft vertrouwen.’

‘Mijn geleidehond Zion doet zijn werk heel secuur. Hij doet er echt alles aan om mij veilig naar de plaats van bestemming te geleiden’, vertelt Nathalie van der Linden.

Lees verder

Beter leven met blindengeleidehond

Bij KNGF Geleidehonden weten we natuurlijk al lang dat geleidehonden de kwaliteit van leven verhogen van mensen met een beperking. Wat onze honden precies teweegbrengen, wilden wij ook door middel van onderzoek kunnen onderbouwen. Daarom hebben we in kaart gebracht wat de invloed van de blindengeleidehond is op de gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven van mensen met een (visuele) beperking. Het resultaat: er staat nu onomstotelijk vast dat mensen met een blindengeleidehond zelfstandiger door het leven gaan, een uitgebreider sociale leven hebben en hun algehele gezondheidstoestand zelfs als beter ervaren.

Lees meer


PTSS Buddyhond Workshop

Wetenschappelijk onderzoek naar onze buddyhonden heeft aangetoond dat honden een buitengewoon positief effect hebben op oud-militairen of politieagenten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Er is inmiddels vraag naar meer professioneel getrainde honden dan KNGF Geleidehonden jaarlijks kan afleveren. Om toch zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, is een PTSS Buddyhond workshop gestart. Hierbij krijgen (oud-) geüniformeerden van defensie, politie of brandweer met PTSS kennis en vaardigheden aangereikt om een eigen hond als helpende buddy te trainen.

Lees meer


Video autismegeleidehond wint Award

Onze web-only video van de autismegeleidehond werd op 9 juni 2016 bekroond met een Social Media Award. De video, die inzicht geeft in de leefwereld van kinderen met autisme en de ondersteunende rol van de autismegeleidehond, viel in de prijzen in de categorie Beste Initiatief. KNGF Geleidehonden sleepte de prijs in de wacht dankzij een grote hoeveelheid publieksstemmen.

Lees meer


Medische detectiehonden speuren verder

Sinds 2014 worden vijf honden getraind om op basis van geur vroegtijdig darmkanker op te sporen in ontlastingsmonsters. In 2016 gaven de honden in maar liefst 90% van de gevallen de juiste monsters met darmkanker aan. In 91% van de gevallen negeerden ze correct de controlemonsters. Met nieuw materiaal van meer patiënten met en zonder darmkanker werd de training in 2016 voortgezet. De pilot zal naar verwachting eind 2017 worden afgerond.

Lees meer


Speciaal getraind: onze honden

Onze honden maken iedere dag het verschil voor mensen met een visuele, fysieke of psychische beperking.