Jaarbericht

2016Zó besteedde KNGF Geleidehonden het geld in 2016


Inkomsten en bestedingen 2016

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van afgerond € 0,9 mln. In de begroting voor dat jaar werd rekening gehouden met een negatief resultaat van afgerond € 0,6 mln. Per saldo is dit dus een beter resultaat van afgerond € 1,5 mln.

Wilt u een specificatie van deze resultaten inzien, de complete jaarrekening bekijken en de toelichting lezen?

Download jaarverslag 2016