Jaarbericht

2016


Honderd jaar geleidehonden

In september 2016 was het precies honderd jaar geleden dat de eerste opleiding voor blindengeleidehonden werd opgezet. Dat gebeurde in het Duitse Oldenburg. Het doel was om de vele soldaten die aan het front van de Eerste Wereldoorlog hun gezichtsvermogen hadden verloren, te helpen. Wereldwijd kwam de moderne geleidehondenbeweging zo’n twintig jaar later op gang. Ook KNGF Geleidehonden kent haar oorsprong in de jaren dertig. De Amsterdamse politieman Ph. van der Most zette toen de eerste Nederlandse blindengeleidehondenschool op.

Mooi slagingspercentage
Naast mensen met een visuele beperking helpen we tegenwoordig met onze hondenhelden ook mensen met een andere hulpvraag. Het afgelopen jaar haalden wederom veel geleidehonden, assistentiehonden en buddyhonden hun diploma. Er werden zelfs vier blindengeleidehonden en vijf buddyhonden meer dan gepland aan hun nieuwe baas gekoppeld. En niet eerder kwamen er zoveel KNGF-pups ter wereld dan in 2016, namelijk 199. In 2017 kunnen zeker voldoende honden aan hun opleiding in Amstelveen beginnen.

Bedankt voor uw steun
Zonder alle mensen die onze missie en onze helden op vier poten een warm hart toedragen, kunnen wij geen bijzondere honden opleiden. Daarom willen wij u vooral bedanken! In dit online jaarbericht leest u over onze resultaten, activiteiten en bestedingen van het afgelopen jaar. We hopen van harte dat we in 2017 opnieuw op u mogen rekenen. Dan zijn we er zeker van dat we ook de komende tijd zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven kunnen geven met een speciaal opgeleide hond.

Peter van der Heijden, waarnemend directeur
Mijntje Lückerath-Rovers, voorzitter raad van toezicht